Kỷ Niệm FRT 2014

Kỷ Niệm FRT 2014

Kỷ Niệm FRT 2014

Những bức ảnh còn sót lại nhưng chiến binh đời đầu nhưng người đầu tiên đặt chân đến shop FPT Shop Phố Ghẽ Tân Trường Cẩm Giàng Hải Dương.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và giày

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và giày

Share this post