Tắt đồng bộ cuộc gọi trên iphone, ipab

Tắt đồng bộ cuộc gọi trên iphone, ipab

Tắt đồng bộ cuộc gọi trên iphone

Đây là một tính năng hữu ích vì nó cho phép bạn nhận cuộc gọi khi đang làm việc trên máy Mac hoặc iPad mà không cần phải cầm đến iPhone.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây phiền nhiễu cho nhiều người, nhất là những người hay cho mượn iPad hoặc Mac. Thật may là có cách để ngăn việc này, các bạn hãy làm theo các bước sau:

  • Trên iPhone vào Cài đặt/Settings
  • Cuộn xuống phía dưới chọn Điện thoại/Phone
  • Tiếp tục lựa chọn Cuộc gọi trên thiết bị khác/Calls on Other Device
  • Cuối cục tắt mục Cho phép cuộc gọi trên thiết bị khác/Allow Calls on Other Devices

Ngoài ra, bạn có thể ngừng các cuộc gọi đổ chuông trên một số thiết bị nhất định trong khi vẫn giữ chúng hoạt động trên những thiết bị khác. Ví dụ bạn có thể ngừng các cuộc gọi đổ chuông trên iPad, trong khi chúng vẫn đổ chuông trên máy Mac của bạn. Để thực hiện việc này, hãy bật Bật mục Cho phép cuộc gọi trên thiết bị khác/Allow Calls on Other Devices và chỉ  tắt các thiết bị mà bạn muốn. Chúc các bạn thành công!

Cách ngưng đổ chuông báo các cuộc gọi từ iPhone trên iPad và Mac

2 iphone cùng đổ chuông

nhận 2 cuộc gọi cùng lúc iphone

tắt đồng bộ cuộc gọi trên iphone

2 iphone dùng chung tài khoản icloud

nhận cuộc gọi trên 2 iphone

tắt đồng bộ cuộc gọi icloud

tắt đồng bộ nhật ký cuộc gọi iphone

dùng chung icloud có nghe được cuộc gọi không

Share this post